Rahoittaa

LIFO-selvitystila

LIFO-selvitystila tapahtuu, kun organisaatio, joka käyttää varastokustannusten seurantaan viimeisen sisään, ensin -konseptia, käyttää vanhimman varastokerroksen. LIFO-menetelmässä viimeisen hankitun inventaarion kustannukset kohdistetaan ensimmäiseen käytettyyn varastoon. Tämä johtaa LIFO-tietokannan kerroksiin kustannuksiin, joista jokainen liittyy varastojen ostamiseen aikaisempina päivinä. Kun varastosta on vedetty riittävä määrä yksiköitä koko kustannuskerroksen poistamiseksi, tätä kutsutaan LIFO-selvitystilaksi.

LIFO-selvitystila tapahtuu, kun myytyjen yksiköiden määrä ylittää varastoon lisättyjen korvaavien yksiköiden määrän, mikä vähentää LIFO-tietokannan kustannustasojen määrää. Inflaatioympäristössä, kun tavaroita myydään ja LIFO-selvitystila saadaan aikaan, nykyinen hinta, jolla tavarat myydään, verrataan aikaisemman ajanjakson oletettavasti alhaisempiin tavaroihin, mikä johtaa myyjälle korkeimpaan mahdolliseen verotettavaan tuloon.