Rahoittaa

Ei-kassan kustannukset

Muut kuin kassakustannukset ovat kuluja, joihin ei liity vastaavaa kassavirtaa samana ajanjaksona. Yleisimpiä esimerkkejä kuluista, jotka eivät sisällä kassavirtoja, ovat poistot; Näiden erien kassavirta tapahtui, kun aineellinen tai aineeton hyödyke hankittiin alun perin, kun taas niihin liittyvät kulut kirjataan kuukausia tai vuosia myöhemmin. Lisäksi voidaan kirjata kertynyt kulu, jolle liittyvät käteismenot ovat seuraavan kauden aikana. Toinen esimerkki on varauksiin liittyvät kulut; esimerkiksi takuukulu kirjataan kuluvalle kaudelle tuotepalautusvarannon lisäämiseksi, mutta asiakkaan takaisinmaksuun liittyvä varsinainen kassavirta ei välttämättä tapahdu useita kuukausia.