Rahoittaa

Kannattavuus

Kannattavuus on tilanne, jossa yhteisö tuottaa voittoa. Kannattavuus syntyy, kun tulojen yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin raportointikauden kulujen yhteenlaskettu määrä. Jos yhteisö kirjaa liiketoimensa suoriteperusteisen kirjanpidon perusteella, on täysin mahdollista, että kannattavuusehto ei täsmää organisaation tuottamien kassavirtojen kanssa, koska jotkin suoriteperusteiset liiketoimet (kuten poistot) eivät sisällä raha virtaa.

Kannattavuus voidaan saavuttaa lyhyellä aikavälillä myymällä omaisuuseriä, joista saadaan välittömästi voittoja. Tällainen kannattavuus ei kuitenkaan ole kestävää. Organisaatiolla on oltava liiketoimintamalli, jonka avulla sen käynnissä oleva toiminta voi tuottaa voittoa, muuten se epäonnistuu.

Kannattavuus on yksi mittareista, joita voidaan käyttää yrityksen arvon määrittämiseen, yleensä kerrottuna vuotuisesta kannattavuudesta. Parempi lähestymistapa liiketoiminnan arviointiin on moninkertainen vuotuinen kassavirta, koska tämä heijastaa paremmin nettokassatulojen virtaa, jonka ostaja voi odottaa saavansa.

Kannattavuus mitataan nettotulosuhteella ja osakekohtaisella tuloksella.