Rahoittaa

Panos lähestymistapa

Maksuperusteinen lähestymistapa on tuloslaskelmassa käytetty esitysmuoto, jossa kaikki muuttuvat kustannukset kootaan yhteen ja vähennetään tuloista maksumarginaalin saavuttamiseksi, minkä jälkeen kaikki kiinteät kustannukset vähennetään maksumarginaalista, jotta saadaan netto voitto tai tappio. Maksuperusteisen tuloslaskelman muoto on seuraava: