Rahoittaa

Pehmeä omaisuus

Pehmeä omaisuus on aineeton omaisuus, kuten tuotemerkin tunnustaminen ja henkinen pääoma. Pehmeiden varojen katsotaan sisältävän myös yrityksen henkilöstöresurssit, jotka ovat yrityksen työntekijöitä sekä heidän taitojaan ja kokemustaan. Pehmeitä omaisuuseriä ei yleensä kirjata organisaation taseeseen, ellei niitä hankittu yrityskaupassa.

Pehmeä omaisuuserä eroaa kovasta omaisuudesta, joka on aineellinen hyödyke, kuten ajoneuvo, rakennus tai kone.