Rahoittaa

Arvopaperistaminen

Arvopaperistaminen on menettely, jota käytetään muuttamaan epälikvidit varat arvopapereiksi. Esimerkki arvopaperistamisesta on, kun asuntolainaryhmä niputetaan yhteen omaisuuseriin, jota käytetään vakuudeksi asuntolainalla vakuudellisten arvopapereiden liikkeeseenlaskussa. Nämä arvopaperit myydään sitten sijoittajille. Samaa lähestymistapaa voidaan käyttää luottokorttivelkoihin tai yleisiin myyntisaamisiin. Arvopaperistamisen tarkoituksena on lisätä likviditeetin määrää markkinoilla ja vähentää samalla riskiä alkuperäisille luotonantajille, jotka voivat nyt siirtää tämän riskin ulkopuolisille sijoittajille.

Kohde-etuutena oleva omaisuuserä voidaan jakaa usealla eri tavalla siten, että yhdellä erällä voi olla korkeamman tuoton ja korkeamman riskin profiili, kun taas toisella erällä on matalamman tuoton ja matalan riskin profiili. Näitä alakategorioita käytetään erilaisten arvopaperien luomiseen, jotka houkuttelevat eri sijoittajaryhmiä.