Rahoittaa

Asianmukainen hoito

Asianmukainen huolellisuus on huolellisuuden taso, jota tavallinen ja järkevä henkilö tavallisesti käyttäisi, ja sitä sovelletaan testinä vastuusta huolimattomuudesta. Käsite on hyväksytty AICPA: n ammattikäyttäytymissäännöissä, ja siihen sisältyy velvollisuus noudattaa ammatin teknisiä ja eettisiä normeja, parantaa jatkuvasti osaamistaan ​​ja hoitaa vastuunsa parhaan kykynsä mukaan. Asianmukaista huolellisuutta noudattavan henkilön on aina kiinnitettävä huomiota asiakkaiden etuihin, mikä on yhdenmukaista ammatin vastuun kanssa suurelle yleisölle.

Osaamisen parantamisen tavoite voidaan saavuttaa harjoittamalla ammatillista täydennyskoulutusta sekä laajentamalla ammattikokemuksia. Näiden ponnistelujen tulisi jatkua koko kirjanpitäjän työuran ajan.

Kirjanpitäjän tulisi olla riittävän tietoinen omasta pätevyydestään ymmärtääkseen, milloin on tarpeen ohjata työtä muiden ammattilaisten kanssa, joilla on korkeampi pätevyys tietyillä tehtävän osa-alueilla.

Vastuun hoitaminen parhaan kykynsä mukaan tarkoittaa huolellisuutta työsuhteen aikana, jotta palvelut tarjotaan asiakkaalle nopeasti, toiminnot suunnitellaan ja valvotaan riittävästi ja työ suoritetaan sekä huolellisesti että perusteellisesti noudattaen asiaankuuluvia teknisiä ja eettisiä normeja .