Rahoittaa

Milloin omaisuuserä poistetaan käytöstä

Omaisuus kirjataan pois taseesta, kun se luovutetaan tai kun sen käytöstä tai luovutuksesta ei voida odottaa tulevaa taloudellista hyötyä. Tunnistamatta jättäminen voi johtua erilaisista tapahtumista, kuten omaisuuden myynti, romuttaminen tai lahjoittaminen.

Voitto tai tappio voidaan kirjata omaisuuserän kirjaamisesta pois taseesta, vaikka poistamista taseesta johtuvaa voittoa ei voida kirjata tulona. Voitto tai tappio taseesta pois kirjaamisesta lasketaan myynnin nettotuottona vähennettynä omaisuuserän kirjanpitoarvo.