Rahoittaa

Konsernin tilinpäätös

Konsernitilinpäätös on tilinpäätös, joka sisältää useamman kuin yhden osan taloudelliset tiedot. A komponentti on yhteisö tai liiketoiminta, jolle taloudelliset tiedot on laadittu erikseen ja joka sisältyy konsernin tilinpäätökseen. Komponentti on yleisimmin tytäryhtiö, mutta se voi olla myös toiminto, prosessi, tuote, palvelu tai maantieteellinen sijainti tai jopa pääomaosuusmenetelmällä kirjattu sijoitus.