Rahoittaa

Sijoitusrahasto

Sijoitusrahasto on arvopaperisalkku, joka on monien sijoittajien omistuksessa ja jossa kukin sijoittaja omistaa osakkeita salkussa. Rahastoa hoitavat rahanhoitajat, jotka sijoittavat varoja tavoitteena lisätä sijoittajille tuottoa joko tuloista tai myyntivoitoista. Rahanhoitajien tarkka sijoitusstrategia perustuu rahaston esitteessä mainittuihin sijoitustavoitteisiin. Sijoitusrahastolla on se etu, että se tarjoaa ammattimaista sijoitusneuvontaa pienemmille sijoittajille, joilla ei muuten olisi pääsyä hajautettuun salkkuun.

Sijoitusrahasto-osuudet ostetaan ja myydään tyypillisesti rahaston substanssiarvolla. Sijoittajat kokevat myöhemmin voittoja ja tappioita nettovarallisuuden muuttuessa. Nettovarallisuusarvo lasketaan salkun arvopapereiden kokonaismääränä jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä. Rahastonhoitajat voivat arvioida neuvoa-antavan tai hallinnointipalkkion, joka määritetään joko osakkeiden ostamisen tai myynnin yhteydessä, jota kutsutaan vastaavasti front-end- tai back-end -kuormiksi. Kun neuvonta- tai hallintomaksua ei veloiteta, sitä kutsutaan kuormittamattomaksi rahastoksi.