Rahoittaa

Voittoa tavoittelemattomat tulot

Tulojen tunnustaminen lahjoituksista

Kun voittoa tavoittelematon yhteisö saa rahoitusosuuden, sen on kirjattava tuotot, kun osuus on saatu, ja mitattava tuoton määrä rahoitusosuuden käypään arvoon. Jos lahjoittaja on asettanut rajoituksia, tämä vaikuttaa siihen, miten rahoitusosuus luokitellaan joko muutoksena:

  • Rajoittamaton nettovarallisuus

  • Tilapäisesti rajoitetut nettovarat

  • Pysyvästi rajoitetut nettovarat

Lahjoittajan tekemä rajoitus voi vaikuttaa tulojen kirjaamisen ajoitukseen, koska se voi olla tuloa vain, jos rahoitusosuus on ehdoton siirto voittoa tavoittelemattomalle. Vasta kun ehdollinen siirto muuttuu ehdottomaksi, se voidaan kirjata tuloksi. Jos siirron olosuhteet ovat epäselviä, oletetaan, että se on ehdollinen, kunnes asia on ratkaistu ja dokumentoitu asianmukaisesti.

Tulojen tunnustaminen lupauksista antaa

Kun lahjoittaja lupaa antaa tulevana ajanjaksona, lahjoitukseen liittyy aikarajoitus, joka kuluu ajan myötä. Jos nämä erät ovat ehdollisia, voit kirjata tuotot niiden nettorealisointiarvoon, jos maksu suoritetaan yhden vuoden kuluessa, tai arvioitujen tulevien kassavirtojen nykyarvoon, jos maksut suoritetaan myöhemmin. Nämä lahjoitukset on lueteltu väliaikaisesti rajoitettuina nettovaroina. Älä tunnista lupausta antaa tuloiksi, ennen kuin kaikki lahjoittajan asettamat ehdot täyttyvät.

Tulojen tunnustaminen pidetyistä lahjoituksista

Rahoituksen voi pitää välittäjä, kuten edunvalvoja. Jos edunsaajalla on ehdoton oikeus rahoitusosuuteen liittyviin kassavirtoihin, se voi kirjata tulot heti, kun oikeus on todettu, ja mittaa määrän odotettujen kassavirtojen nykyarvoon. Jos välittäjä on sidoksissa edunsaajaan, tuensaajan kirjaamismenetelmä on samanlainen kuin investointeihin käytetty pääomaosuusmenetelmä.

Tulojen tunnustaminen vapaaehtoispalveluista

On tilanteita, joissa yhteisö voi tunnistaa vapaaehtoispalveluiden arvon. Näin on silloin, kun palvelut luovat tai parantavat muuta kuin rahoitusomaisuutta, kuten kattojen korvaamista. Jos on, kirjaa tuotot käytettyjen tuntien arvoksi tai muutetun omaisuuserän käyvän arvon muutoksen kautta.

Muut palvelut voidaan tulouttaa vain, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Erityiset taidot vaaditaan

  • Työn tekevät vapaaehtoiset, joilla on nämä taidot

  • Palvelut olisi muuten ostettava