Rahoittaa

Esitä melko määritelmä

Oikeudenmukaisuus on termi, jota käytetään tilintarkastuskertomuksen tekstissä osoittamaan, että seuraavat käsitteet olivat voimassa tarkasteltavassa yhteisössä:

  • Yrityksen soveltamat kirjanpitoperiaatteet ovat yleisesti hyväksyttyjä

  • Laskentaperiaatteet ovat asianmukaiset yrityksen olosuhteissa

  • Tilinpäätös on kohtuullisen informatiivinen asioista, jotka voivat vaikuttaa niiden käyttöön ja tulkintaan

  • Tilinpäätöstiedot on kohtuudella luokiteltu ja tiivistetty

  • Tilinpäätös kuvaa taustalla olevia liiketoimia hyväksyttävissä rajoissa

Näin ollen termin "läsnä oikeudenmukaisesti" käyttö tarkoittaa sitä, että tilintarkastuskertomukseen liitetty tilinpäätös antaa kohtuullisen kuvan raportoivan yhteisön taloudellisista tuloksista, taloudellisesta asemasta ja kassavirroista.