Rahoittaa

Sosiaalinen kirjanpito

Sosiaalinen kirjanpito mittaa organisaation ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Tämä lähestymistapa ylittää tilinpäätöksen normaalin muotoilun, jotta voidaan mitata myös yrityksen vaikutusta sidosryhmiin. Sosiaalista kirjanpitoa voidaan siis käyttää organisaation vastuullisuuden määrittämiseen. Tämä lähestymistapa on erityisen hyödyllinen työkalu voittoa tavoittelemattomille organisaatioille ja julkisyhteisöille, koska niiden tehtävät on suunnattu paremmin sosiaalisesti ja ympäristön kannalta merkittävien toimintojen parantamiseen. Sosiaalisen kirjanpidon aktiivinen mittaaminen ja käyttö antaa johtajille mahdollisuuden keskittyä toimiin, jotka ovat erityisen tärkeitä sidosryhmille, mikä parantaa organisaation hyväksyntää pitkällä aikavälillä.