Rahoittaa

Inflaatiokirjanpito

Mikä on inflaatiolaskenta?

Inflaatiokirjanpito on prosessi, jolla massiiviset hinnankorotukset otetaan huomioon organisaation tilinpäätöksessä. Kun hintainflaatio tai -deflaatio on merkittävä, vaikutus ympäristössä toimivan yrityksen tilinpäätökseen voi olla niin vakava, että lausunnoissa olevien tietojen arvo laskee lähes hyödyttömäksi. Näin ollen GAAP: n mukaan on hyväksyttävää julkaista inflaatiokorjattua tilinpäätöstä seuraavissa olosuhteissa:

 • Tilinpäätös on laadittu ulkomaan valuutassa; ja

 • Tilinpäätös on tarkoitettu yrityksille, jotka toimivat maissa, joissa on korkea inflaatiotalous; ja

 • Tilinpäätös on tarkoitettu lukijoille Yhdysvalloissa.

Inflaation kirjanpitoprosessi

Esimerkiksi jatkuvien toimintojen tuottojen arvostaminen käypien kustannusten perusteella edellyttää seuraavia vaiheita:

 • Mittaa myytyjen tavaroiden kustannukset myyntipäivänä joko käyttämällä niiden nykyisiä kustannuksia tai alhaisempaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää tai kun kyseisiä resursseja käytetään tai ainakin sidotaan nimettyyn sopimukseen.

 • Mittaa poistot ja poistot joko käyttöomaisuuden käyttöomaisuuden keskimääräisten nykyisten keskimääräisten palvelupotentiaalien kustannusten tai niiden alemman kerrytettävissä olevan rahamäärän perusteella.

Kaikki muut tuotot ja kulut sekä tuloverot voidaan mitata yhtiön tuloslaskelmassa ilmoitettujen määrien perusteella.

Pohjimmiltaan oikaisuvaiheet, joita tarvitaan historiallisten kustannustietojen muuntamiseksi inflaation mukaisiksi tiedoiksi, ovat seuraavat:

 1. Tarkista varastojen sisältö vuoden alussa ja lopussa sekä myytyjen tavaroiden kustannukset selvittääkseen, milloin kustannukset ovat syntyneet.

 2. Korjaa sekä varastot että myytyjen tavaroiden kustannukset siten, että ne esitetään käypään hintaan.

 3. Tarkista käyttöomaisuus omaisuuden hankintahetken määrittämiseksi.

 4. Oikaista käyttöomaisuus, poistot ja poistot siten, että ne esitetään käypään hintaan.

 5. Määritä nettomääräisten rahamääräisten erien yhteenlaskettu määrä raportointikauden alussa ja lopussa sekä näiden erien nettomuutos kauden aikana.

 6. Laske nettovarallisten erien ostovoimavoitto tai -tappio.

 7. Laske sekä varaston että käyttöomaisuuden nykyisten kustannusten muutos sekä yleisen hintatason muutosten vaikutus.

Samankaltaiset ehdot

Inflaatiolaskenta tunnetaan myös nimellä yleinen hintatason laskenta.