Rahoittaa

Kaizen-määritelmä

Kaizen on jatkuva parantamisprosessi, joka kohdistuu pieniin, vaiheittaisiin parannuksiin olemassa oleviin prosesseihin. Siihen liittyy yleensä suuri osa organisaation työvoimasta. Kaizen on yleisimmin kohdennettu tuotantoprosesseihin, mutta sitä voidaan käyttää missä tahansa yrityksen sisällä. Näiden muutosten tarkoituksena on parantaa yrityksen laatua ja tehokkuutta keskittymällä sellaisiin käsitteisiin kuin työn standardointi, jätteiden poistaminen ja oikea-aikaiset toimet. Kun kaizenia seurataan pitkään, kaizen voi johtaa merkittäviin parannuksiin organisaatioon, mikä voi vahvistaa sen kilpailuasemaa. Peruskonseptissa on kaksi muunnosta, jotka ovat:

  • Kaizen Blitz. Kaizen-toiminta keskittyy tiukasti tiettyyn prosessiin, ja tarkoituksena on toteuttaa suuri määrä pieniä muutoksia lyhyessä ajassa.

  • Kaizen puhkesi. Tämä on tietyn kaizen-tekniikan soveltaminen prosessiin.

Kaizenin käyttöönoton perusprosessivirta on ensin arvioida olemassa oleva järjestelmä, suunnitella sitten tehtävät muutokset, sitten toteuttaa muutokset ja lopuksi arvioida muutoksen tulokset. Kaizen-ohjaajat saavat koulutuksen ja sertifikaatin, ennen kuin heidän sallitaan harjoittaa kaizen-toimintaa.