Rahoittaa

Taloudelliset tiedot

Taloudelliset tiedot ovat asiakirjoja, jotka antavat todisteita liiketoimista tai sisältävät yhteenvedon niistä. Hyvin järjestetty taloudellinen kirjanpito on olennainen osa kirjanpitoa. Tarkimmalla tasolla taloudelliset tiedot voivat sisältää laskuja ja kuitteja. Yhteenvetoisemmalla tasolla taloudelliset tiedot sisältävät tytäryhtiöiden kirjanpidot, pääkirjan ja koesaldon. Kaiken kaikkiaan ne sisältävät tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman.