Rahoittaa

Hajauttaminen

Hajauttaminen liiketoimintaympäristössä on vastuun ja auktoriteetin siirtämistä pois pääkonttorista organisaatioon. Tämä voi tarkoittaa, että päätöksenteko siirtyy divisioonan johtajille tai alaspäin osastopäälliköille tai yksittäisille työntekijöille. Hajauttamisen laajuus voi vaihdella huomattavasti. Esimerkiksi kyky palkata ja irtisanoa voidaan siirtää osastopäälliköille, kun taas yhtiön presidentti pidättää oikeuden hyväksyä kalliimpien käyttöomaisuusmenojen kustannukset sekä irrottaa tytäryhtiöt tai hankkia muita yhteisöjä.

Hajauttamisen käsite on erityisen tehokas erittäin kilpailluissa ympäristöissä, joissa päätöksenteon on oltava välitöntä reagoida paikallisiin olosuhteisiin. Ei ole aikaa valmistella liiketapausta ja ajaa se yrityksen hierarkian läpi päätöstä varten. Sen sijaan kyky siirtää omaisuutta, vuokrata ja ampua ja asettaa paikallinen strategia ratkaistaan ​​paikallisen johtoryhmän vastuulla.

Hajauttaminen on vähemmän tarpeen monopoli- tai oligopolitilanteissa, joissa kilpailuympäristössä tapahtuu vain vähän muutoksia pitkäksi aikaa. Tässä tilanteessa pieni ryhmä vanhempia johtajia voi olla tehokkaampi organisaation johtamisessa.