Rahoittaa

Veroilmoitusasema

Veroilmoitusasento heijastuu veroilmoitukseen, josta kirjanpitäjä on neuvonut verovelvollista, tai tehtävään, johon kirjanpitäjä tietää merkitykselliset tosiseikat ja on näiden tosiseikkojen perusteella päättänyt, onko omaksuttu kanta asianmukainen. Seuraavat kohdat koskevat kirjanpitäjää, joka kehittää veroilmoitusasemaa:

  • Kun suositellaan veroilmoitusasemaa, kirjanpitäjällä on vastuu olla veronmaksajan puolestapuhuja.

  • Kirjanpitäjän tulisi noudattaa veroilmoitusasemaa suositellessaan sovellettavan veroyhteisön asettamia standardeja. Jos verotukselliseen asemaan ei liity kirjallista standardia, kirjanpitäjän ei pitäisi suositella veroilmoitusasemaa, ellei hänellä ole vilpitöntä uskoa siihen, että asemalla on ainakin realistinen mahdollisuus ylläpitää hallinnollisesti tai oikeudellisesti ansioidensa perusteella . Kirjanpitäjä voi kuitenkin suositella veroilmoituspositiota päättelemällä, että tehtävälle on kohtuullinen perusta, ja neuvoo verovelvollista ilmoittamaan tehtävän.

  • Kun kirjanpitäjä suosittelee veroilmoitusasemaa veronmaksajalle, hänen on neuvottava veronmaksajaa mahdollisista seuraamuksista seuraamuksista suositellun kannan ottamisessa sekä mahdollisista mahdollisuuksista käyttää ilmoituksia näiden seuraamusten välttämiseksi.

  • Kirjanpitäjän ei pitäisi suositella verovelvollisen ottavan veroasemaa, joka hyödyntää asianomaisen veroyhteisön tilintarkastuksen valintaprosessia, tai koska se toimii vain kannanottona neuvotteluvivun saamiseksi veroyksikön kanssa.