Rahoittaa

Budjettivaliokunta

Budjettivaliokunta on organisaation ihmisryhmä, joka tarkistaa, mukauttaa ja hyväksyy osastopäälliköiden toimittamat budjetit. Komitean jäsenet tarkastelevat ja hyväksyvät myös pääomabudjettipyynnöt. Kun talousarvio on valmis, valiokunta siirtyy sitten vertailemaan todellisia tuloksia talousarvioon ja ryhtymään toimiin varmistaakseen, että todelliset tulokset eivät poikkea kaukana odotuksista.

Koska budjetin tulisi tukea organisaation strategista suuntaa, kaikkien budjettivaliokunnan jäsenten tulisi olla perehtyneitä yrityksen strategian yksityiskohtiin; tämä tarkoittaa, että he kaikki ovat ylimmän johdon jäseniä.