Rahoittaa

Suora materiaaliseoksen varianssi

Suora materiaaliseosvarianssi on budjetoidun ja tuotantoprosessissa käytettyjen suorien materiaalikustannusten tosiasiallisen sekoituksen ero. Tämä varianssi eristää kunkin kohteen kokonaisyksikkökustannukset, pois lukien kaikki muut muuttujat. Kaava on:

Todellisen sekoituksen vakiokustannukset - standardiseoksen vakiokustannukset

= Suora materiaaliseoksen varianssi

Varianssi on hyödyllinen määritettäessä, voidaanko tuotteen luomiseen käyttää edullisempaa materiaaliseosta. Käsite tuottaa hyödyllistä tietoa vain, kun on mahdollista muuttaa materiaaliseosta vähentämättä saadun tuotteen laatua alle vähimmäistason.