Rahoittaa

Myynti-takaisinvuokrauslaskenta

Myynti- ja takaisinvuokraustapahtuma tapahtuu, kun myyjä siirtää omaisuuden ostajalle ja vuokraa sen sitten ostajalta. Tämä järjestely tapahtuu yleisimmin, kun myyjä tarvitsee myytävään omaisuuteen liittyviä varoja huolimatta siitä, että hänen on vielä käytettävä tilaa. Kun tällainen liiketoimi tapahtuu, ensimmäinen kirjanpitovaihe on selvittää, onko liiketoimi käypään arvoon. Tämä voidaan arvioida jommastakummasta seuraavista vertailuista:

  • Vertaa omaisuuserän myyntihinnan ja sen käyvän arvon välistä eroa.

  • Vertaa vuokramaksujen nykyarvoa ja markkinoiden vuokramaksujen nykyarvoa. Tähän voi sisältyä arvio kaikista kohtuullisesti odotettavissa olevista muuttuvista vuokramaksuista.

Jos tämän vertailun perusteella päätetään, että myynti- ja takaisinvuokraustapahtumat eivät ole käypää arvoa, yhteisön on mukautettava myyntihintaa samalla perusteella, jota käytettiin juuri sen määrittämiseksi, onko liiketoimi käypään arvoon. Tämä voi johtaa seuraaviin säätöihin:

  • Omaisuuserän myyntihinnan mahdollinen nousu käsitellään vuokran ennakkomaksuna

  • Mahdollinen omaisuuserän myyntihinnan aleneminen kirjataan lisärahoituksena, jonka ostaja-vuokralle ottaja myy myyjälle vuokralaiselle. Myyjä-vuokralaisen tulisi säätää tämän velan korkoa varmistaakseen, että:

    • Lainan korko ei ole suurempi kuin pääoman maksut lyhyemmällä vuokra- ja rahoitusajalla; ja

    • Omaisuuserän kirjanpitoarvo ei ole suurempi kuin velan kirjanpitoarvo aikaisempana vuokrasopimuksen päättymispäivänä tai päivänä, jolloin omaisuuden hallinta siirtyy ostaja-vuokralle antajalle.

Tässä järjestelyssä omaisuuserästä maksettu vastike kirjataan molempien osapuolten rahoitustapahtumaksi. Jos kuitenkin on takaisinostovaihtoehto, jolla myyjä voi myöhemmin ostaa omaisuuden takaisin, alkuperäistä liiketointa ei voida pitää myynninä. Ainoat poikkeukset ovat, kun:

  • Markkinoilla on helposti saatavilla vaihtoehtoisia varoja, ja

  • Hinta, jolla optiota voidaan käyttää, on omaisuuserän käypä arvo optioiden toteutuspäivänä.

Jos myynti- ja takaisinvuokraustapahtumaa ei katsota myynniksi, myyjä-vuokralleottaja ei voi kirjata omaisuuserää pois ja kirjaa kaikki saadut määrät velaksi. Ostaja-vuokralle ottaja ei myöskään tunnista siirrettyä omaisuutta ja kirjaa kaikki maksetut määrät saatavana.