Rahoittaa

Esimerkkejä toimintakuluista

Toimintakulut ovat kustannuksia, jotka yritykselle aiheutuu harjoittamalla toimintaa, joka ei liity suoraan tavaroiden tai palvelujen tuotantoon. Nämä menot ovat samat kuin myynti-, yleiset ja hallintokulut. Esimerkkejä toimintakuluista ovat seuraavat:

Esimerkkejä korvauksiin liittyvistä toimintakuluista

 • Tuotantoon kuulumattomien työntekijöiden palkkiot ja verot

 • Myyntimaksut (vaikka tämä voidaan tulkita muuttuvaksi kustannukseksi, joka on siten osa myytyjen tuotteiden kustannuksia)

 • Edut ei-tuotannossa oleville työntekijöille

 • Tuotantoon kuulumattomien työntekijöiden eläkejärjestelymaksut

Esimerkkejä toimistoihin liittyvistä toimintakuluista

 • Kirjanpitomenot

 • Muu kuin tuotantoalueelle kohdistetun käyttöomaisuuden poistot

 • Vakuutuskustannukset

 • Lakimaksut

 • Toimistotarvikkeet

 • Kiinteistöverot

 • Muiden kuin tuotantolaitosten vuokrakustannukset

 • Muiden kuin tuotantolaitosten korjauskustannukset

 • Yleiskustannukset

Esimerkkejä myynnistä ja markkinointiin liittyvistä toimintakuluista

 • Mainontakulut

 • Suoran postituksen kustannukset

 • Viihdekulut

 • Myyntimateriaalikustannukset (kuten esitteet)

 • Matkakustannukset

Huomaa: Rahoitukseen liittyvät kustannukset voidaan jättää toimintakulujen määritelmän ulkopuolelle sillä perusteella, että ne eivät johdu yrityksen käynnissä olevasta toiminnasta. Jos nämä kustannukset sisällytettäisiin, esimerkkeihin sisältyisivät tilintarkastajapalkkiot, pankkipalkkiot, velan sijoittamiseen liittyvät kulut ja korkokulut.

Toimintakulujen määritelmää laajennetaan joskus sisällyttämällä myytyjen tavaroiden kustannukset, mikä kattaa kaikki liiketoiminnan toiminnalliset näkökohdat. Jos näin on, seuraavat kustannukset ovat myös esimerkkejä toimintakuluista:

 • Rahti sisään ja ulos

 • Suorat materiaalit

 • Suora työ

 • Tuotantotilojen vuokraus

 • Tuotantohenkilöstölle maksettavat korvaukset

 • Edut tuotantohenkilöstölle

 • Tuotantolaitteiden ja laitosten poistot

 • Tuotantolaitteiden ja tilojen korjaus

 • Tuotantolaitosten yleiskustannukset

 • Tuotantolaitosten kiinteistöverot