Rahoittaa

Kuinka laskea työn tuottavuus

Työn tuottavuus mittaa ihmisten tai organisaatioiden ihmisten tehokkuutta. Laske se jakamalla tuotettujen tavaroiden ja palvelujen kokonaisarvo työtuntien kokonaismäärällä. Jos organisaatiolle lasketaan tuottavuutta, tavaroiden ja palvelujen kokonaisarvoa pidetään niiden rahallisena arvona eli määränä, jolla ne voidaan myydä. Tämä määrä ei välttämättä vastaa myydyn tavaran kustannuksia, koska osa tuotetusta määrästä voitaisiin varastoida loppuvarastoon sen sijaan, että se myydään. Organisaation laskenta on siis:

Tuotettujen tavaroiden ja palvelujen rahallinen arvo ÷ Työtuntien kokonaismäärä = Työn tuottavuus

Tätä mittausta voidaan seurata trendiviivalla, jotta voidaan nähdä, onko työn tuottavuudessa muutoksia ajan myötä. Lukumäärään voidaan vaikuttaa myönteisesti vaatimalla työntekijöitä osallistumaan kohdennettuun koulutukseen, asentamalla uusia tuotanto- ja palvelutekniikoita, ottamalla käyttöön automaatio ja vastaavat toimenpiteet. Erityisesti automaation käyttö poistaa työtunnit työn tuottavuuden laskennan nimittäjästä, jolloin saadaan paljon korkeampi työn tuottavuus. Kun työvoima saa kokemusta, työn tuottavuus yleensä kasvaa. Päinvastoin, kun kokeneemmat ihmiset korvataan uusilla, tuottavuus pyrkii laskemaan. Työntekijöiden vaihtuvuudella voi siten olla huomattava kielteinen vaikutus työn tuottavuuteen.

Kansallisella tasolla työn tuottavuus lasketaan bruttokansantuotteena jaettuna maassa tehtyjen työtuntien kokonaismäärällä. Kun tämä määrä kasvaa, sen oletetaan heijastavan elintason nousua maan sisällä. Mittaria verrataan yleisesti eri maissa, jotta ne voidaan luokitella tuottavuustason mukaan.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found