Rahoittaa

Tulevan määrän nykyarvon kaava

Tulevan summan nykyarvon kaavaa käytetään päättämään, maksetaanko vai vastaanotetaanko maksu nyt vai tulevaisuudessa. Laskelma osoittaa, millä vaihtoehdolla on suurempi nykyarvo, mikä ajaa päätöstä. Kaava tulevan määrän nykyarvon laskemiseksi yksinkertaista korkoa käyttäen on seuraava:

P = A / (1 + nro)

Missä:

P = tulevaisuudessa maksettavan määrän nykyarvo

A = Maksettava summa

r = korko

n = vuosien lukumäärä maksun eräpäivästä

Esimerkiksi ABC International on toimittajalle velkaa 10 000 dollaria, joka maksetaan viidessä vuodessa. Korko on 6%. ABC voisi sen sijaan maksaa tavarantoimittajalle summan nykyarvon juuri nyt selvittääkseen velvoitteen kirjanpidostaan. Laskelma käyttäen yksinkertaista korkoa olisi seuraava:

P = 10 000 dollaria / (1+ (5 x .06)

P = 7692,31 dollaria

Kaava tulevan määrän nykyarvon laskemiseksi käyttämällä yhdistettyä korkoa, jossa korko lasketaan vuosittain, on:

P = A / (1 + r) n

Käytämme samaa esimerkkiä, mutta korko kasvaa nyt vuosittain. Laskelma on:

P = 10 000 dollaria / (1 + 0,06) 5

P = 7 472,58 dollaria

Kaava tulevan määrän nykyarvon laskemiseksi käyttämällä korotettua korkoa, jossa korkoa lisätään useita kertoja vuodessa, on:

P = A / (1+ (r / t)) nt

Missä:

t = kertaa kertaa vuodessa

Käytämme samaa esimerkkiä, mutta korkoa korotetaan nyt kuukausittain (12 kertaa vuodessa). Laskelma on:

P = 10 000 dollaria / (1 + (. 06/12)) (5 ​​* 12)

P = 7413,72 dollaria

Lyhyesti sanottuna nopeampi koronlisäys johtaa pienempään nykyarvoon tuleville maksuille.