Rahoittaa

Sitoutuneet kustannukset

Sitoutuneet kustannukset ovat investointeja, jotka liiketoimintayksikkö on jo tehnyt ja joita ei voida periä millään tavalla, samoin kuin jo tehtyjä velvoitteita, joista yritys ei pääse irti. On syytä olla tietoinen siitä, mitkä kustannukset ovat sitoutuneita kustannuksia, kun tarkastellaan yrityksen menoja mahdollisten leikkausten tai omaisuuden myynnin suhteen.

Esimerkiksi, jos yritys ostaa koneen 40 000 dollaria ja antaa myös ostotilauksen huoltosopimuksen maksamiseksi 2 000 dollaria kullekin seuraavalle kolmelle vuodelle, kaikki 46 000 dollaria ovat sitoutuneita kustannuksia, koska yritys on jo ostanut koneen ja oikeudellinen velvoite maksaa elatuksesta. Monivuotinen kiinteistön vuokrasopimus on myös sitoutunut kustannus koko vuokra-ajaksi, koska vuokrasopimuksen irtisanominen on erittäin vaikeaa.

Sitoutuneisiin kustannuksiin liittyy yleensä pitkäaikainen oikeudellinen sopimus. Jos ei, on paljon helpompi neuvotella kustannusten lopettamisesta.

Samankaltaiset ehdot

Sitoutuneilla kustannuksilla on jonkin verran samankaltaisuutta termiin uppokulut.