Rahoittaa

Alkuperäinen franchising-maksu

Alkuperäinen franchising-maksu on maksu, joka maksetaan franchising-antajalle vastineeksi franchising-suhteen luomisesta yhdessä joidenkin alkupalvelujen tarjoamisen kanssa. Tämä maksu maksetaan kertasummana franchising-antajalle, kun franchising-sopimus allekirjoitetaan.

Kun franchising-edunsaaja maksaa franchising-palkkion franchising-antajalle, tätä maksua voidaan pitää aineettomana hyödykkeenä. Luvanhaltijan on sallittua kirjata tämä kustannus omaisuuseräksi, koska se on omaisuuserä, joka on hankittu kolmannelta osapuolelta. Franchising-edunsaajan on poistettava tämä omaisuuserä sen arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa, jonka oletetaan olevan franchising-sopimuksen voimassaoloaika.