Rahoittaa

Teollisuuden käytännöt

Alan käytännöt ovat niitä kirjanpitokysymyksiä, jotka ovat ominaisia ​​tietylle toimialalle ja joita käytetään normaalien kirjanpitokäytäntöjen ja raportoinnin sijaan. Esimerkiksi organisaatioiden tilinpäätökset vaihtelevat jonkin verran, jos ne ovat peli-, vakuutus-, sairaanhoito- tai hyödyketeollisuudessa. Nämä erot sallitaan sovellettavissa kirjanpitostandardeissa, kunhan poikkeaminen tavanomaisesta käytännöstä on perusteltua.

Alalle liittyy yleensä vain pieni määrä epätavallisia kirjanpitokäytäntöjä. Näitä käytäntöjä ohjaa toimialan ainutlaatuisuus, joten vakiokirjanpitokäytäntöjen noudattaminen olisi kustannuksiltaan kohtuutonta, eivätkä ne välttämättä johda tilinpäätöksiin, jotka edustavat parhaiten yrityksen liiketulosta ja taloudellista asemaa.