Rahoittaa

Tietojenkäsittelyjakso

Tietojenkäsittelyjakso on joukko toimintoja, joita käytetään tietojen muuntamiseen hyödyllisiksi tiedoiksi. Tämän käsittelyn tarkoituksena on luoda toimivia tietoja, joita voidaan käyttää yrityksen kehittämiseen. Tämä sykli sisältää seuraavat vaiheet:

  1. Tietojen kerääminen

  2. Tietojen valmistelu tietojen syöttämiseen sopivaan muotoon sekä virheiden tarkistus

  3. Tietojen syöttäminen järjestelmään, johon voi sisältyä manuaalinen tietojen syöttö, skannaus, koneenkoodaus ja niin edelleen

  4. Tietojen käsittely tietokoneohjelmilla

  5. Tuloksena olevan tiedon välittäminen käyttäjälle, yleensä näytön tai tulostetun raportin kautta, jotta siihen voidaan toimia

  6. Tulo- ja lähtötiedot tallennetaan tulevaa käyttöä varten