Rahoittaa

Markkinointikustannukset

Markkinointikustannukset koostuvat kuluista, jotka aiheutuvat organisaation tuotteiden ja palveluiden esittelystä mahdollisille asiakkaille. Esimerkkejä markkinointikustannuksiksi luokitelluista kustannuksista ovat:

  • Mainonta

  • Agentuurimaksut

  • Asiakaskyselyt

  • Mainonnan ja muiden kampanjoiden kehittäminen

  • Lahjat asiakkaille

  • Verkkomainonta

  • Painetut materiaalit ja näytöt

  • Sosiaalisen median seuranta ja osallistuminen

  • Sponsorointi

Suurin osa markkinointikustannuksista kirjataan kuluksi aiheutuneella ajanjaksolla, vaikka joitain painettuja materiaaleja ja mainoskustannuksia voidaan pitää ennakkomaksuina.