Rahoittaa

Milloin tulot kirjataan

Yritys tuottaa tuloja toiminnallisesta ja rahoituksellisesta toiminnastaan. Tulojen kirjaamisen ajoitus, jolloin tuotto voi näkyä yhtiön tuloslaskelmassa, perustuu seuraaviin kahteen tekijään:

  • Onko myynti toteutunut vai toteutettavissa? Myynti toteutuu, kun tavarat tai palvelut vaihdetaan rahaksi tai käteisvaatimuksiksi. Tuloja ei yleensä voida kirjata ennen kuin myynti on toteutunut tai toteutettavissa.

  • Onko myynti ansaittu? Myynti on ansaittu, kun yhteisö on toteuttanut olennaisesti kaiken tarvittavan voidakseen saada tuloja edustavia etuja.

Tarkemmin sanottuna yhteisö voi kirjata tulot, kun se täyttää kaikki seuraavista kriteereistä:

  • Hinta on oleellisesti kiinteä myyntipäivänä.

  • Ostaja on joko maksanut myyjälle tai on velvollinen suorittamaan tällaisen maksun. Maksu ei ole riippuvainen siitä, että ostaja myy tuotteen jälleen.

  • Ostajan maksuvelvollisuus ei muutu, jos tuote tuhoutuu tai vahingoittuu.

  • Ostajalla on taloudellinen sisältö paitsi myyjä.

  • Myyjällä ei ole merkittäviä myyntiin liittyviä suoritusvelvoitteita.

  • Myyjä voi kohtuudella arvioida tulevien tuottojen määrän.