Rahoittaa

Maksettavat verot

Maksettavilla veroilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa velkatiliä, jotka sisältävät julkisyhteisöille maksettavien verojen nykyisen saldon. Kun nämä verot on maksettu, ne poistetaan veloitettavalla verotililtä.

Maksutilien esimerkkejä ovat:

  • Maksettavat myyntiverot (joista velka kirjataan asiakkaan laskutushetkellä ja veloitus myyntisaamisille).
  • Maksettavat yhteisöverot (joista velka on kirjattu kunkin tilikauden lopussa, ja veloitus tuloverotilille - olettaen, että siitä on verotettavaa tuloa).
  • Maksettavat palkkaverot (joista velka kirjataan, kun palkanlaskenta lasketaan, ja veloitus yhdelle useista mahdollisista palkkakustustileistä).

Maksettavia veroja pidetään melkein aina lyhytaikaisina velkoina (eli maksettavina vuoden kuluessa), ja siten ne luokitellaan taseen lyhytaikaisten velkojen osioon. Erilaiset maksettavat verotilit voidaan yhdistää taseen yhteen "maksettavien verojen" riviin esittelyä varten.