Rahoittaa

Keskinäiset investoinnit

Keskinäiset investoinnit ovat joukko mahdollisia pääomasijoituksia, joissa yhden sijoituksen valinta sulkee automaattisesti pois muut hankkeet. Esimerkiksi yrityksellä on 1 000 000 dollaria sijoittamiseen, joten hankkeen A valinta (joka vaatii tämän määrän investoinnin) eliminoi mahdollisuuden tehdä muita investointeja. Keskinäisiä poissulkevia investointeja voidaan ohjata myös strategisilla näkökohdilla, joissa varat kohdennetaan niihin hankkeisiin, joiden avulla organisaatio voi tehokkaimmin pyrkiä tiettyyn strategiseen suuntaan.