Rahoittaa

Toimintariski

Operatiivinen riski on yrityksen ydinliiketoimintaan liittyvä epävarmuustaso. Operointiriskin syitä on useita, mukaan lukien seuraavat:

  • Tuotteiden kysynnän vaihtelu
  • Toimitushintojen vaihtelu
  • Tuotteiden vanhentumisen riski
  • Laitteiden vanhentumisen riski
  • Johtoryhmän muutoksiin liittyvä riski
  • Sisäisten prosessien epäonnistumisen riski
  • Pätevän henkilöstön riski
  • Työntekijöiden petosriski

Operatiiviseen riskiin eivät sisälly yrityksen rahoitukseen liittyvät riskit.