Rahoittaa

Tuleva käyttö

Mahdollinen soveltaminen on uuden tilinpäätöksen laatimisperiaatteen soveltaminen liiketoimiin politiikan muutoksen päivämäärän jälkeen, ja kirjanpitoarviomuutosten vaikutus kirjataan kuluvalle ja tuleville kausille. Muutosta ei sovelleta aikaisempiin ajanjaksoihin.