Rahoittaa

Bruttopalkkojen määritelmä

Bruttopalkat ovat työntekijälle maksettu kokonaismäärä ennen vähennysten poistamista. Tätä lukua pidetään työntekijän "ylärivin" tulona. Se sisältää tuntipalkat, palkat, vinkit, palkkiot, palkkakorot, ylityöt ja bonukset. Suurin osa bruttopalkista on yleensä joko palkkoja tai palkkoja.

Esimerkiksi bruttopalkasta herra Arnold työskentelee 45 tuntia tuntipalkalla 20 dollaria. Hänen bruttopalkkansa ovat 950 dollaria (laskettuna 40 säännöllisenä tunnina x 20 dollaria tunnissa, plus 5 tuntia x 30 dollaria tunnissa).

Kun vähennykset on tehty bruttopalkasta, jäljelle jäävää määrää, joka maksetaan yksilölle, kutsutaan nettopalkaksi. Esimerkkejä vähennyksistä bruttopalkasta ovat:

  • Sosiaaliturvavero

  • Medicare-vero

  • Koristeet

  • Terveysvakuutus

  • Hammasvakuutus

  • Henkivakuutus

  • Eläkemaksut

  • Hyväntekeväisyyspanokset