Rahoittaa

Kalenterointi

Kalenterointi tarkoittaa tapahtuman tunnistamisen hajauttamista useammalle kuin yhdelle raportointijaksolle. Esimerkiksi yritys maksaa vuoden omaisuusvakuutuksen ennakolta, joka maksaa 60 000 dollaria. Yritys päättää kalenteroida tapahtuman kirjaamalla alun perin maksun ennakkomaksuna ja jakamalla sitten maksun kulujen kirjaamisen koko vuodelle, 5000 dollaria kuukaudessa.

Jos menojen kulutus on epätasaista ajan myötä, siihen liittyvä kalenteri voidaan suunnitella veloittamaan se kuluksi erilaisina määrinä kuukaudessa vastaamaan kulutustasoa, kuten puolet ensimmäisen kuukauden kokonaismäärästä ja yksi neljännes kullakin kahden seuraavan kuukauden aikana.

Kalenterointia käytetään yleisesti budjetin laatimisessa, jossa tulot ja kulut jaetaan budjetin sisällä käytettyjen ajanjaksojen kattavalle alueelle. On täysin mahdollista, että todelliset tulot ja kulut poikkeavat kuukausittaisista jakoista, mutta odotetaan, että yrityksen todellinen kokemus koko budjetin ajalta vastaa suunnilleen budjettia.