Rahoittaa

Vahvistus

Vahvistus on ulkopuolisen tilintarkastajan lähettämä kirje asiakkaan toimittajille ja asiakkaille, jossa heitä pyydetään tarkistamaan heihin liittyvät maksu- ja saamiset asiakkaan kirjanpidossa. Tilintarkastaja pitää näitä tietoja varsin arvokkaina, koska ne antavat riippumattoman vahvistuksen tietyistä asiakkaan taseessa olevista tiedoista. Tilintarkastaja lähettää positiivisen vahvistuskirjeen pyytäessään vastaanottajia palauttamaan vastauksen, vaikka he olisivat samaa mieltä toimitettujen tietojen kanssa. Tilintarkastaja lähettää negatiivisen vahvistuskirjeen pyytäessään, että vastaanottajat palauttavat vastauksen vasta, kun he eivät ole samaa mieltä annettujen tietojen kanssa.

Arvopaperikaupassa vahvistus on välittäjän kirjallinen vahvistus kaupan toteuttamisesta.