Rahoittaa

Toimistolaitteiden kustannukset

Toimistolaitteiden kustannukset ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat toimistolaitteiden ylläpidosta ja käytöstä. Tämä kustannus kirjataan kuluksi syntymishetkellä. Toimistolaitteiden kustannukset luokitellaan yleensä tuloslaskelmaan myynti-, yleiset ja hallinnolliset kulut -ryhmään.