Rahoittaa

Välitarkastus

Välitarkastus sisältää alustavan tarkastustyön, joka tehdään ennen asiakkaan tilikauden loppua. Välitarkastustehtävät suoritetaan lopullisen tarkastuksen loppuun saattamiseen tarvittavan ajan tiivistämiseksi. Se hyödyttää asiakasta, joka voi julkaista tarkastetun tilinpäätöksensä aikaisemmin. Välitarkastus auttaa myös tilintarkastajia, joilla on nyt enemmän aikaa tarkastuskaudensa aikana, osallistumaan toimintaan useampien asiakkaiden hyväksi.

Välitarkastus voi viitata myös täydelliseen tarkastukseen, joka suoritetaan osavuosijaksolta, kuten neljännekseltä tai puolelta vuodelta. Tämä on suhteellisen harvinainen tapahtuma, koska julkisesti omistetuilla yrityksillä on oltava vain neljännesvuosittain tehtävä tarkistus, ei täydellinen tarkastus.