Rahoittaa

Säilytys

Säilytys on osa sopimuksen kokonaishintaa, joka pidätetään projektin loppuun saakka. Tämän pidätyksen tarkoituksena on varmistaa urakoitsijan työn riittävä laatu. Jos lopputarkastuksessa havaitaan ongelmia urakoitsijan työssä, tilaaja pysyy edelleen tilillä, kunnes kohdennetut kysymykset on korjattu. Koska pidättämisen määrä (tyypillisesti 10%) voi sisältää urakoitsijan koko voiton, sitä pidetään tehokkaana kannustimena varmistaa, että projekti toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Pitoisuuden määrän ei pitäisi olla niin suuri, että urakoitsija joutuu rahoittamaan projektin.

Asiakas määrää todennäköisemmin pidättämisen uudelle urakoitsijalle, koska urakoitsijan toiminnassa on enemmän epävarmuutta. Säilyttäminen on vähemmän todennäköistä, kun asiakkaan on saatava projekti valmiiksi epätavallisen lyhyessä ajassa. Sopimuksen säilyttämislausekkeesta luopumista pidetään tärkeänä kannustimena houkutella urakoitsija työskentelemään asiakkaalle.