Rahoittaa

Rasittava sopimus

Rasittava sopimus on sopimus, jossa sopimuksen täyttämiseksi vaadittavat kokonaiskustannukset ovat korkeammat kuin siitä saatava taloudellinen hyöty. Tällainen sopimus voi olla merkittävä taloudellinen taakka organisaatiolle. Kun hankinta on todettu raskaaksi, organisaation tulisi kirjata siihen liittyvä nettovelka kertyneeksi velaksi ja kuittauskuluiksi tilinpäätöksessä. Tämä tulisi tehdä heti, kun menetys on odotettavissa.

Hyödykkeiden myyntiin voi liittyä raskas sopimus, kun markkinahinta laskee alle hyödykkeen hankkimiseen, louhimiseen tai tuottamiseen tarvittavien kustannusten. Toinen esimerkki raskaasta sopimuksesta on, kun vuokralle ottaja on edelleen velvollinen suorittamaan maksuja käyttöleasingsopimuksen ehtojen mukaisesti, mutta ei enää käytä omaisuuserää. Jäljellä olevien vuokramaksujen määrä, vähennettynä mahdollisilla alivuokratuotoilla korvattavilla tuloilla, katsotaan tappiona kirjattavan velvoitteen määräksi.