Rahoittaa

Pysyvästi rajoitetut nettovarat

Pysyvästi rajoitetut nettovarat ovat voittoa tavoittelemattoman yhteisön hallussa olevia omaisuuseriä, joille lahjoittajat ovat asettaneet käyttörajoituksia, jotka eivät vanhene. Pysyviä rajoituksia esiintyy yleisimmin, kun lahjoittajat maksavat suuria summia voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, joten he ovat taipuvaisempia valvomaan varojen käyttöä.