Rahoittaa

Nimellisarvo

Nimellisarvo on velkasitoumuksen määrä, joka ilmoitetaan maksettavaksi velkakirjassa. Nimellisarvo ei sisällä korko- tai osinkomaksuja, jotka voidaan myöhemmin maksaa velkainstrumentin voimassaoloaikana. Nimellisarvo voi poiketa velkainstrumentista maksetusta määrästä, koska maksettu summa voi sisältää nimellisarvosta alennuksen tai preemion. Velkainstrumentin erääntymispäivänä sen liikkeeseenlaskija lunastaa sen nimellisarvolle.

Termiä käytetään yleisesti joukkovelkakirjan nimellisarvoon. Tämä on maksettava summa, kuten lainasertifikaatissa todetaan. Tyypillinen joukkolainan nimellisarvo on 1000 dollaria. Joukkovelkakirjalainan nimellisarvo voidaan tunnistaa myös sen nimellisarvona.

Nimellisarvoa voidaan soveltaa myös etuoikeutettuun osakkeeseen, jossa osaketodistuksessa ilmoitettua määrää käytetään laskemaan sijoittajille maksettu osinko. Esimerkiksi etuoikeutetun osakesertifikaatin 1000 dollarin nimellisarvo yhdessä 7 prosentin osingonmaksun kanssa tarkoittaa, että 70 dollaria maksetaan vuosittain osinkoina.