Rahoittaa

Käypä markkina-arvo

Käypä arvo on hinta, jonka kaksi osapuolta on valmis maksamaan omaisuuserästä tai velasta seuraavin ehdoin:

  • Molemmat osapuolet ovat hyvin tietoisia omaisuuden tai velan kunnosta;

  • Kummallakaan osapuolella ei ole aiheetonta painostusta ostaa tai myydä tuotetta; ja

  • Kaupan toteuttamiseen ei ole aikapaineita.

Jos nämä ehdot täyttyvät, osapuolten välillä vahvistetun lopullisen hinnan tulisi kohtuudella kuvastaa omaisuuserän tai velan käypää markkina-arvoa liiketoimen ajankohtana. Kun tällaista liiketointa ei ole mahdollista suorittaa, käypä arvo voidaan ehkä arvioida aikaisempien todellisten markkinatapahtumien tietopisteiden joukon perusteella, joka on ekstrapoloitu tarkasteltavana olevalle omaisuuserälle tai velalle.

Käyvän markkina-arvon käsitettä käytetään moniin tarkoituksiin, mukaan lukien seuraavat:

  • Vakuutetun omaisuuden korvauskustannusten määrittäminen

  • Veropohjan määrittäminen, jonka perusteella kiinteistölle määritetään kiinteistövero

  • Vahingonkorvauspohjan määrittäminen tuomioistuimen päätöksessä