Rahoittaa

Kasvien omaisuuden määritelmä

Laitoksen varat ovat joukko varoja, joita käytetään teollisessa prosessissa, kuten valimo, tehdas tai työpaja. Nämä varat ovat osa käyttöomaisuuden luokitusta, joka sisältää muunlaiset omaisuuslajit, kuten ajoneuvot, toimistolaitteet ja aineettomat hyödykkeet. Kasvien varat täyttävät käyttöomaisuuden tavanomaiset kriteerit, mikä tarkoittaa, että niiden alkuperäiset hankintamenot ylittävät yhteisön aktivointirajan, ja niiden odotetaan olevan käytössä vähintään yhden vuoden ajan. Niitä on myös säännöllisesti tarkistettava arvonalentumisen varalta. Tätä luokitusta käytetään harvoin, koska muut omaisuuseräluokitukset, kuten rakennukset ja laitteet, ovat korvanneet sen.

Laitoksen omaisuuserät poistetaan niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Ainoa poikkeus on maa, jota ei voida poistaa.