Rahoittaa

Mitkä kustannukset määritetään käyttöomaisuuteen

Käyttöomaisuuden luovuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat sen hankintameno ja mahdolliset kustannukset, jotka aiheutuvat hyödykkeen saattamisesta sijaintiin ja kuntoon, jotta se toimisi johdon tarkoituksella. Määritä tarkemmin seuraavat kustannukset käyttöomaisuudelle:

 • Kohteen ostohinta ja siihen liittyvät verot

 • Kohteen rakennuskustannukset, joihin voi sisältyä työ- ja työntekijäetuuksia

 • Tuontitullit

 • Saapuva rahti ja käsittely

 • Korkokulut, jotka ovat aiheutuneet omaisuuserän saattamiseksi sen käyttötarkoitukseen tarvittavaan kuntoon ja sijaintiin

 • Sivun valmistelu

 • Asennus ja kokoonpano

 • Omaisuuden käynnistystestaus

 • Ammattilaismaksut

Määritä myös käyttöomaisuuteen merkittävien säännöllisten korvausten kustannukset. Esimerkiksi ilma-alus vaatii uusia moottoreita ja rakennus vaatii uuden katon tietyn käyttövälin tai ajanjakson jälkeen. Uudet erät kirjataan uusimisen yhteydessä käyttöomaisuuteen ja korvaavien erien kirjanpitoarvot kirjataan pois.

Tehdä ei kohdistaa seuraavat kustannukset käyttöomaisuuteen:

 • Hallinto ja yleiset yleiskustannukset

 • Kustannukset, jotka syntyvät sen jälkeen, kun omaisuuserä on käyttövalmis, mutta sitä ei ole vielä käytetty tai se ei vielä toimi täydellä teholla

 • Kustannukset, jotka eivät ole välttämättömiä hyödykkeen saattamiseksi sijaintiin ja kuntoon, joka on välttämätöntä sen toiminnan kannalta

 • Alustavat liiketappiot

 • Uusien asiakkaiden hankintakustannukset

 • Uuden laitoksen avaamiskustannukset

 • Uuden tuotteen tai palvelun käyttöönoton kustannukset

 • Muuttamis- tai uudelleenjärjestelykustannukset

Älä kirjaa käyttöomaisuudeksi käyttöomaisuuden huollon jatkuvia kustannuksia, joihin sisältyy tyypillisesti huoltotyö, kulutusosat ja pienet huolto-osat; nämä kustannukset olisi sen sijaan kirjattava kuluiksi niiden syntymisen yhteydessä.