Rahoittaa

Kiinteä sitoutuminen

Vankka sitoutuminen on lupaus ryhtyä nimettyyn toimintaan tietyn ajan kuluessa. Käsite koskee yleisimmin arvopapereiden tarjoamista, jossa vakuutuksenantaja sitoutuu ostamaan kaikki myymättömät arvopaperit. Siten vakuutuksenantaja ostaa jäljellä olevan liikkeeseenlaskun osan, jota ei voida sijoittaa sijoittajien joukkoon. Tämä sitoumus siirtää arvopaperien myyntiriskin liikkeeseenlaskijalta merkitsijälle. Termillä voidaan viitata myös lainaa myöntävän laitoksen takaukseen lainan myöntämisestä luotonottajalle tietyn ajan kuluessa, jos luotonsaaja pyytää lainaa.