Rahoittaa

Keräyssuhde

Perintäsuhde on keskimääräinen ajanjakso, jona organisaation myyntisaamiset ovat maksamatta. Perintäsuhteen kaava on jakaa saamiset keskimääräisellä päivittäisellä myynnillä. Pitkä ajanjakso, jonka aikana saamiset ovat maksamatta, merkitsee lisääntynyttä luottoriskiä myyjälle, ja se vaatii myös suuremman käyttöpääomasijoituksen myydyn perusvaraston rahoittamiseksi. Yritys voi kuitenkin tarkoituksella sallia pitkän keräysjakson palvelemaan korkeamman luottoriskin asiakkaita, joille sen kilpailijat eivät halua myydä.

Keräysaste tunnetaan myös keskimääräisenä keräysjaksona.