Rahoittaa

Laskennalliset tulot

Laskennalliset tulot ovat asiakkaan ennakkomaksu tavaroista tai palveluista, joita ei ole vielä toimitettu. Suoriteperusteisen kirjanpidon mukaan vastaanottaja kirjaa tämän maksun velaksi. Kun tavarat tai palvelut on toimitettu, velka peruutetaan ja tulot kirjataan sen sijaan. Esimerkiksi yritys toimittaa asiakkailleen räätälöityjä moottoripyöriä ja vaatii ennakkomaksun ennen työn aloittamista. Asiakas lähettää yritykselle 30 000 dollarin maksun, joka on yrityksen siirtotuloa, kunnes se toimittaa valmiin moottoripyörän asiakkaalle. Käsitettä käytetään yleisesti palvelusopimuksiin tai vakuutuksiin liittyvän rahan vastaanottamiseen, jolloin niihin liittyvät edut voidaan saavuttaa vasta, kun useita tilikausia on kulunut.

Samankaltaiset ehdot

Laskennalliset tuotot tunnetaan myös laskennallisina tai ansaitsemattomina tuloina.