Rahoittaa

Talletuslomake

Talletuskirja on lomake, jota käytetään erittelemään pankkitilille talletetut sekit ja käteinen. Lomake sisältää seuraavat tiedot:

  • Tilin nimi

  • Tilinumero

  • Jokaisen talletetun sekin määrä

  • Talletettavien laskujen ja kolikoiden määrä

Täytetty talletuslippu sisältää sekit, laskut ja kolikot, jotka on eritelty lomakkeella ja esitetty kassalla pankissa. Kassa käsittelee talletuksen ja vastaa käsitellyn kokonaissumman talletusluettelossa ilmoitettuun kokonaismäärään varmistaakseen, että ne vastaavat toisiaan; siten talletuskirja on pankin käteisen käsittelyn valvonta. Kun talletus on käsitelty, kassa antaa asiakkaalle kuitin, jossa ilmoitetaan talletuksen kokonaismäärä sekä päivämäärä ja kellonaika. Asiakkaalla on sitten todiste talletuksen tekemisestä.

Talletusluettelot on painettu valmiiksi tilin nimellä ja tilinumerolla, ja ne sisältyvät pankkiasiakkaille annettujen sekkikirjojen takaosaan. Ne toimitetaan harvoin tyhjänä pankkitiloissa. Liukumien käyttö vähenee, kun asiakkaat siirtyvät sekkien skannaamiseen puhelimellaan ja varojen tallettamiseen elektronisesti, mikä ei vaadi talletusluetteloa.